Goedendag,

Wij verzenden op een pallet met DHL. Onze produkten zijn zwaar en kunnen niet in een gewoon pakket. Een pallet met DHL kost 49,95 Euro

4. Retourneren voor consumenten :
4.1 U heeft het recht om binnen veertien dagen de overeenkomst te ontbinden zonder opgaaf van reden
4.2 Vervolgens heeft u veertien dagen om de bestelling terug te sturen.
4.3 U kunt dit doen door ons een email te sturen op info@rubbertegelwinkel.nl met melding dat u wilt retourneren met uw naam en adres en product en datum.  U kunt evt onderstaande als voorbeeld aanhouden.

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*
) onze overeenkomst betreffende de verkoop van
de volgende goederen/levering van de volgende dienst
 (*) herroep/herroepen (*)

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
Naam/Namen consument(en)
Adres consument(en)
]
Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

4.4 Consument zal tijdens deze periode zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de beoordeling van het product.
Producten dienen gezamenlijk met alle geleverde toebehoren en zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking aan de webwinkel geretourneerd te worden

4.5Verzendkosten retour zijn voor uw eigen rekening.
4.6 In het geval dat u meerdere producten  heeft besteld maar niet alle producten retourneert dan betalen we u de gerekende verzendkosten aan niet retour.
4.6 Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.
4.7  Adresseer de artikelen
4.8 Indien het product beschadigd bij ons is aangekomen, is toegestaan de waardevermindering van het product in mindering te brengen op het aan de consument te vergoeden bedrag.